อุกปรณ์เพิ่มเติม (Accessaries)

 

     คอนโทรลเลอร์ ( Pulse controllers )

     เป็นฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานครบในตัวเดียว รวมถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วยปุ่มกดและจอแสดงผลแบบดิจิตอล สามารถเลือกโหมดการทำงานด้วยสัญญาณของ Differential pressures หรือเลือก ON-OFF เพื่อสั่งการทำงานของ Pulse Valve

  

                        

                          RCT - 3CS SEPIES                                                          

 

                     

                       RCT - 4CS SEPIES

 

 

                     

                      RCT - 5CS SEPIES

 

 

                     

                   RCT - 6CS SEPIES  

 

 

                             

  Differential Preaaure Explosive-proof timer Controller                            ข้อมูลทางเทคนิค

 

 

     Diaphragm

               

                                                             
 
                                        

 

 

Visitors: 48,525